Persondatapolitik

1 Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Christina Sommer – Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning (CS) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til CS når du besøger vores website(s) og/eller når du indgår aftaler med CS. CS ejer og administrerer følgende websites:

www.christinasommer.dk

CS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til CS kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Besøg på www.christinasommer.dk
Når du besøger christinasommer.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af christinasommer.dk. Vi indsamler oplysninger som hvilken type browser du anvender, din IP adresse, hvilke søgeord og søgeordssætninger, der anvendes på christinasommer.dk, din geografiske placering samt oplysninger om den fysiske enhed, du anvender til at besøge vores website.

Vi anvender cookies på christinasommer.dk. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at optimere brugerens oplevelse i mødet med CS samt at kunne foretage målrettet og relevant markedsføring, herunder retargeting på bl.a. Google og Facebook. Indsamlingen og behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre christinasommer.dk samt kunne vise brugerne relevant indhold og relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Handel med CS
Når du indgår en aftale med CS, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver og som vi vurderer nødvendige for at kunne levere den aftalte ydelse, herunder dit navn, adresse, e-mail adresse, telefon nummer, cpr. nummer, betalingsform, samt oplysninger relateret til den aftalte ydelse.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne er, at vi kan levere de produkter og/eller ydelser, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt – om nødvendigt – at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt eller den ydelse, du har købt.

Formålet med indsamlingen af oplysninger om dit køb, kan ligeledes ske for at overholde andre lovkrav, herunder bogføring og regnskab, og tilbagetrækning af produkter.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Tilmelding til nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, ønsker og præferencer og evt. mobilnummer.

Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at varetage vores interesse i at kunne levere relevante nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1 Hosting
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til flere formål, herunder til teknisk drift og hosting af systemer og optimering af christinasommer.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse eksterne samarbejdspartnere er databehandlere og behandler data, som CS er dataansvarlig for. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. I henhold til disse databehandleraftaler må databehandlere ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.2 Databehandlere etableret i USA
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics, Facebook og Active Campaign er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her

Kopi af ActiveCampaign LLC’s certificering kan findes her

I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4. Dine rettigheder

4.1 Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@christinasommer.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

4.8 Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondataoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

5. Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af christinasommer.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i CSs Cookiepolitik.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på christinasommer.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav, herunder bogføring og regnskab.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

Christina Sommer – Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning, cvr. nr. 28533632 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles som nævnt under pkt 2.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Christina Sommer – Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning
Odensegade 12, 3. TV
2100 København Ø
Tlf. nr.: 31 66 46 61
E-mail: info@christinasommer.dk.

8. Ændringer i persondatapolitikken

Den seneste version af vores Persondatapolitik vil altid være tilgængelig på www.christinasommer.dk.

9. Versioner

Dette er version 1 af CSs persondatapolitik dateret den 24. september 2019.